avatar
๐‹๐€๐˜๐€๐Š ๐Œ๐€๐‘๐Ž๐’

โœฆ ๐—Ÿ๐—ฒ๐—ฎ๐—ป๐—ด ๐—ฃ๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐˜†๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—ป ๐—ฃ๐˜‚๐—ฏ๐—น๐—ถ๐—ธ โœฆ

๐—ฃ๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐˜†๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—ป ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ธ ๐—ง๐—ฒ๐—ฟ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฑ๐˜‚ (๐—ฃ๐—ฆ๐—ง)

๐—•๐—ฃ๐—ฆ ๐—ž๐—ฎ๐—ฏ๐˜‚๐—ฝ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ปย ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ๐˜€

๏นŒ๏นŒ๏นŒ๏นŒ๏นŒ๏นŒ๏นŒ๏นŒ๏นŒ๏นŒ๏นŒ๏นŒ๏นŒ๏นŒ๏นŒ๏นŒ๏นŒ๏นŒ๏นŒ๏นŒ๏นŒ

๐Ÿ•ฐ๏ธ ๐—๐—ฎ๐—บ ๐—ข๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—ž๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ผ๐—ฟ :

๐—ฆ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ป - ๐—๐˜‚๐—บ๐—ฎ๐˜ (๐—ฝ๐˜‚๐—ธ๐˜‚๐—น ๐Ÿฌ๐Ÿด.๐Ÿฌ๐Ÿฌย -ย ๐Ÿญ๐Ÿฑ.๐Ÿฏ๐Ÿฌ)