avatar
Elbilar

Elbilar, som drivs av elektricitet lagrad i batterier, representerar en lovande teknologi för en mer hållbar transportframtid.

Elbilar släpper inte ut några skadliga gaser som koldioxid eller kväveoxider under drift, vilket traditionella bensin- och dieseldrivna bilar gör.