avatar
Koło Naukowe Osób Studiujących Socjologię AGH

— promujemy wiedzę z zakresu nauk społecznych

— zrealizowaliśmy Grant Rektora

— współprowadziliśmy kampanie społeczne

— zorganizowaliśmy konferencję

— prowadzimy podcast zsocjalizowani

Zapraszamy do kontaktu!