avatar
๐”ฉ๐”ฒ๐”Ž๐”ข ๐”ฐ๐”ฑ๐”ข๐”ญ๐”ฅ๐”ข๐”ซ๐”ฐ ๐Ÿ‘‹

I draw rectangles in Figma and I bring them to life with NextJs, Tailwind, Flutter and more.

If youโ€™re looking for me, youโ€™ll find me at a punk gig, in the tattoo parlour, up a mountain or on the side of one.

๐Ÿฅพ Hiking in Tsitsikamma

๐Ÿง— Rocklands Rock Climbing

โ›ฐ Summit

๐Ÿชจ Table Mountain

๐Ÿฒ @faceooze

๐Ÿ“ฑ Mobile Security App - TBA

๐Ÿ–ฅ Device Management Portal

๐Ÿ“ˆ Portal Live Usage

๐Ÿธ - ๐”Š๐”ฆ๐”ค๐”ค๐”ฆ๐”ฑ๐”ถ

๐Ÿ’ผ - ๐”—๐”ฏ๐”ฆ๐”ซ๐”ฆ๐”ฑ๐”ถ

๐Ÿง‘โ€๐ŸŽค - ๐”๐”ฒ๐”ฐ๐”ฆ๐” 

๐Ÿค˜ - ๐”Ÿ๐”ฑ๐”ฐ

๐Ÿ‘น @mouse

๐Ÿดโ€โ˜ ๏ธ @blacklung

๐Ÿ•๏ธ Nature

๐Ÿฆฎ Doggo